มาตามหาเนื้อคู่กันเถอะ 2 : จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคู่เรา

    จะรู้ได้อย่างไรใครเป็นคู่ตุนาหงัน
       
       
      เมื่อพานพบผู้คนอันหลากหลายในโลกกว้างจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคู่เราบ้าง และเขาผู้นั้นเป็นคู่ประเภทใด การพิจารณาดูว่าใครเป็นคู่บ้างนั้นสามารถดูได้3ระดับความแม่นยำคือ

      1.ดวงใจบ่งบอกออกมาเป็นความรู้สึก  
           เป็นวิธีทั่วๆไปที่บุคคลทั้งหลายสามารถสังเกตุได้และล้วนเคยมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสิ้นเช่น
        เมื่อเจอคู่กัด   จะรู้สึกหมั่นไส้ เขม่น อึดอัด แม้จะยังไม่รู้รจักมักจี่กันมาก่อน
        เมื่อเจอคู่กาม  จะมีอาการสะดุดใจเล็กน้อย  ถ้าเพ่งพินิจก็จะกระสันในกันและกัน แต่พอผ่านไป ก็ไม่ได้คิดถึงคะนึงหา
        เมื่อเจอคู่กรรม ถ้าคู่กรรมดี ก็จะรู้สึกถูกชะตา สบายใจ อยากเป็นมิตรกัน ถ้าเป็นคู่กรรมชั่ว ก็จะรู้สึกคุ้นเคย พอรู้จักกันจะมีอาการหนักใจ เมื่อมาเป็นมิตรกันก็รู้สึกระวังตัว ไม่เปิดใจต่อกันเต็มที่
        เมื่อเจอคู่ธรรม จะรู้สึกอบอุ่นมาก สิ่งต่างๆจะกลมกลืนลงตัว สนิทใจ เชื่อใจกัน
        เมื่อเจอคู่บารมี ประดาพลังผูกพันอันมีอยู่ในใจ จะฉายออกมาเป็นความเบาใจ ความสุขใจ ความอุ่นใจ และคิดคนึงถึงโดยไม่รู้สาเหตุ แม้ขณะที่ยังไม่รู้จักกันก็ตาม
         เหล่านี้คือความรู้สึกบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเจอคู่ของตน แต่วิธีนี้ผิวเผินมากอาจพลาดได้ง่าย

        2.การดูภาพซ้อนด้วยตาทิพย์         วิธีนี้สามรถทำได้เฉพาะคนที่ฝึกฝนจิตใจตนเองพอสมควร จนมีสมาธิอ่อนๆแล้วเท่านั้น
         การเห็นภาพทิพย์ คือ จะเห็นกายทิพย์ของเขาที่เป็นอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่กับกายธาตุ กายทิพย์นั้นจะเกิดจากอำนาจใจและจะแสดงอาการของใจชัดกว่ากายเนื้อ บางคนกายเนื้อเฉยอยู่ แต่กายทิพย์แอบแผ่รัศมีมาทางเรา หรือมาโอบเราไว้ก็มี หรือหากไม่มีอาการดังกล่าว อย่างน้อยก็จะเห็นเป็นร่างทิพย์ที่คุ้นมากซ้อนอยู่กับร่างธาตุหยาบนี้ นั่นแสดงว่าอาจจะเป็นคู่ประเภทใดประเภทหนึ่งของเราก็ได้
         วิธีนี้เป็นวิธีที่ชัดลึกกว่าความรู้สึกแต่ยังไม่เที่ยงตรงเท่าวิธีต่อไป

 
          3.การระลึกชาติ
       วิธีที่จะตรวจสอบได้แน่นอนมากก็คือการระลึกชาติ การระลึกชาติอาจทำได้2กรณี
      1) ระลึกคนเดียว หากใครคนใดคนหนึ่งฝึกจิตพอสมควร ก็จะระลึกได้ว่าชาติก่อนตนเคยเป็นคู่กับใคร หรือใครเป็นคู่กับตน เป็นอยู่กันอย่างไร มีอธิษฐานร่วมกันหรือไม่
      2)ระลึกคู่ การระลึกชาติคู่ คือระลึกพร้อมกันทั้ง2คน ซึ่งทั้งคู่จะเห็นภาพในอดีตของตนได้ว่า เคยอยู่กันมาตั้งแต่ไหนอย่างไร ย้อนไปเป็นชาติๆ
        คนที่จะทำเช่นนี้ได้จะต้องมีสมาธิดีมาก ถ้าสมาธิไม่ดีพอจะรู้สึกเป็นพลัง เคลื่อนออกมาจากใจเป็นระลอกๆเฉยๆ โดยไม่เห็นภาพ แต่ความรู้สึกที่ปรากฏก็จะชัดเจนว่าเป็นความผูกพันของบุญบาป บารมีที่บำเพ็ญร่วมกันมามากบ้างน้อยบ้าง
        การระลึกชาตินั้นมีหลายระดับคือ

        การระลึกชาติระดับต้น เมื่อมีสมาธิระดับต้น คือฌานสอง ที่ระงับ วิตก วิจารในสิ่งทั้งหลายแล้ว จิตก้าวล่วงจากการเกาะเกี่ยวในกาลเวลา แล้วน้อมใจดูอดีตจะเห็นเป็นภาพแห่งอดีตปรากฏขึ้น ชัดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับสมาธิ แต่การระลึกชาติในระดับนี้มีความเที่ยงตรงต่ำ เพราะจิตระดับนี้แม้ได้สมาธิบ้างแล้วแต่ยังไม่มั่งคงนัก จิตจะปรุงแต่งได้ง่าย ดังนั้นยังเชื่อถือไม่ได้เต็มที่ การเห็นนั้นเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นอาจจะถูกก็ได้ ผิดก็ได้ดังนั้นการเห็นในระดับนี้จึงยังไม่ควรสนใจ
        การระลึกชาติระดับกลาง เมื่อมีสมาธิระดับกลาง คือฌานสาม ที่ระงับปิติแล้ว ใจจะเป็นสุขอยู่กับตนเอง เมื่อเพ่งเข้าไปในใจให้ลึกยิ่งขึ้นโดยลำดับ จะปรากฏเป็นสัญญาณแห่งความทรงจำในอดีตไหลเคลื่อนออกมาทาง node เหนือหัวใจ แล้วมาปรากฏเป็นภาพที่สมอง การระลึกในระดับนี้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น แต่ความชัดเจนจะยังไม่สมบูรณ์
        การระลึกชาติระดับสมบูรณ์ เมื่อมีสมาธิระดับสูง คือฌานสี่ ละความสุข ละความทุกข์ ละความดีใจ ละความเสียใจได้ ใจเป็นอุเบกขาด้วยสติอันบริสุทธิ์แล้ว เพ่งภายในโดยลำดับและปล่อยวางโดยลำดับ จนกระทั่งมีการล้างสัญญาของปัจจุบันชาติออกหมด ซึ่งจะมีอาการปรากฏเหมือนไฟฟ้าช๊อต ดั่งว่าจะตาย ไม่ต้องกลัวจงยอมตายเสีย (หาไม่จะค้างภาวะ สัญญาใหม่คลายออกไม่หมด)เมื่ออาการดังกล่าวหยุดลงแล้ว จะปรากฏตัวเราในอดีตชาติออกมา จากตัวเราที่นั่งอยู่อย่างชัดเจน การระลึกชาติในระดับนี้เป็นการระลึกแบบสมบูรณ์ เที่ยงตรง ไม่มีความผิดเพี้ยนใด ซึ่งบุคคลจะระลึกชาติได้นั้น ต้องฝึกสมาธิเป็นประจำจนได้สมาธิจริงๆ จึงจะระลึกได้ สิ่งที่สำคัยมากคืออย่านึกเดาเอาเองว่าอดีตเราเคยเป็นอะไรเพราะนั่นคือ ความฝันกลางวัน หรือแม้ฝันกลางคืนก็ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะความฝันของมนุษย์นั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ธาตุกำเริบ จิตใจหมกมุ่น สมาธิอ่อน เจตภูติออกเที่ยว หรือพรายนิมิต

One comment

 1. ทำนาย ทายรัก

  ทำนายรักจ้า แม่นมากๆ

  ทำนายว่าคุณเองเป็นคนแบบไหน

  ทายใจ

  หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

  ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!

  1. คุณมีผมสีเข้ม หรือ อ่อน

  2. ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2ต่อ 2 หรือ ไปปาร์ตี้

  3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน,หรือ เขียวน้ำทะเล

  4. กจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด ระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ต,หรือ สกี

  5. ถ้าจะเลือกท่าเรือ ระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค , หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

  6. รัฐที่คุณชอบไปที่สุดคือรัฐใด ระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

  7. ในฤดูร้อนคุณจะไปทะเล หรือ ที่ๆเย็นกว่านี้

  8. เกิดเดือนอะไร

  9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้าน หรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

  10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

  –===== อธิษฐาน=====–

  * เริ่ม เลย *

  ***********

  **********

  *********

  ********

  *******

  ******

  *****

  ****

  ***

  **

  *

  *** หยุด! ***

  * คำตอบ *

  1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

  2. ไปกินข้าว 2 ต่อ 2 -โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

  3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

  4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

  5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

  6. แคลิฟอร์เนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

  7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และหัวโบราณ

  8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~

  พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฏาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม-

  สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่อง

  คนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

  9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

  10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ !!!!!

  ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

  0 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจริง

  1-5 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 6 เดือน

  6-10 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 2 อาทิตย์

  11 เวปขึ้นไป….จะเป็นจริงเร็วมาาาาาาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *