จน…เครียด…

  จน…เครียด…กินเหล้า
 
อกหัก…เครียด…กินเหล้า
 
 โสด…เครียด…กินเหล้า
 
โง่…เครียด…กินเหล้า
 
เหงา…เครียด…กินเหล้า
 
สอบตก…เครียด…กินเหล้า
 
ยิ่ง กินเหล้า ยิ่ง เครียด…. ก็เลิกสิเห้ย
 
                                ….                             
 
                              รวย…ฉลอง…กินเหล้า                           
 
                                 สมหวัง…ฉลอง…กินเหล้า                           
 
                                   สอบผ่าน…ฉลอง…กินเหล้า                             
 
                                 แต่งงาน…ฉลอง…กินเหล้า                                   
 
                                  ถูกหวย…ฉลอง…กินเหล้า                                    
 
                                   เงินเดือนขึ้น…ฉลอง…กินเหล้า                             
 
                                    กินเหล้า…กินเหล้า…กินเหล้า                             
  
                           กินเหล้า….กินเหล้า…เมาอย่าขับก็แล้วกัน                      
 
                                                                                                      
 
                                                                                                   
 
                                                                                               
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *